onsdag 16 maj 2018

Bokstavsbygge! / Workshop with letters!

P som i pensel, som i piprensare och som i Pia! :-) / I like the letter P!
(foto: Anna Melkersson)
Underbara majdagar i skiraste försommargrönska då jag och Anna Melkersson haft bokstavsbyggarworkshop i utemiljö med några förskoleklasser.