torsdag 30 oktober 2014

Halloweeeen...

...och då kan det väl passa med en vampyrtyp jag gjort (till ett manus av författaren Monika Hägg).
/It´s Halloween, isn´t it, so here´s a vampire.

onsdag 15 oktober 2014

Cool to be kind

Internationell version av denna. / English/International version of this.

onsdag 8 oktober 2014

Hej kulturministern!


Sverige har ny kulturminister.
Som medlem i Svenska Tecknare har man möjlighet att skicka detta välkomstkort till vår nya minister, bra initiativ tyckte jag!
Svenska Tecknare uttrycker tillsammans med KRO/KIF, BUS, Svenska fotografers förbund m fl. detta:

Jag tycker att du som kulturminister ska verka för att:
– minst 1 procent av stadsbudgeten investeras i kultur 
– ett nationellt handlingsprogram för bild- och formkonsten tas fram
– upphovsrätten för kulturskapare stärks
– trygghetssystemen även ska ge trygghet åt kulturskapare


/ We have a new Govornment and a new Minister of Culture in Sweden.