söndag 10 januari 2021

 Nytt år med ny arbetsvardag, efter alla helger. Välkommen 2021 -vi hoppas på dig. 

/ A new year lies ahead.