onsdag 16 maj 2018

Bokstavsbygge! / Workshop with letters!

P som i pensel, som i piprensare och som i Pia! :-) / I like the letter P!
(foto: Anna Melkersson)
Underbara majdagar i skiraste försommargrönska då jag och Anna Melkersson haft bokstavsbyggarworkshop i utemiljö med några förskoleklasser.Vi har skapat lekfulla bokstäver av återbruksmaterial, dels ur väskan vi hade med oss men också av det barnen själva hittat i omgivningarna när de gått på skattjakt. Finfina och kreativa barn fick ihop var sin egen bokstav (eller flera!). 

Projektet ligger uppe i Kulturkatalogen väst som kulturpedagogiskt projekt med titeln "Skapa lekfulla bokstäver av återbruksmaterial" och det finns därigenom möjlighet till regionalt arrangörsstöd.
A som i... E som i... / The two letters A and E made by 6-year olds.
Anna letar efter den perfekta platsen att duka upp bokstavspyssel på.

Inga kommentarer: