måndag 21 oktober 2019

Bilderboksvecka i skolan

Jag har just haft en rolig skapande skolavecka med skolbesök hos barn i årskurs 3. Många härliga karaktärer, berättelser och läckra omslag blev det som växte fram med entusiastiska elever.
 ↑
Text – berättelser, bilder – figurer/karaktärer växer fram.
Vi har jobbat växelvis med text och bild. Låter man texten vila en stund och jobbar med bilden så kan man få nya idéer och vice versa.

Omslag på tork. Genom att måla en abstrakt bakgrund och sedan klistra på text och bild blir det snygga och uttrycksfulla omslag att känna sig stolt över.
*********************************************************
Genom Författarcentrum är jag som illustratör bokningsbar för bilderboksworkshop både i Göteborg och runt om i Västra Götalands regionen.
/Had a fun workshopweek with grade 3 students making picturebooks.

Inga kommentarer: