måndag 5 oktober 2015

Reflektion, tid och mod

Fortbildning och utveckling är viktiga livet igenom. Dessutom blir det ju rätt så trist om man inte får fundera, upptäcka, lära sig nytt och reflektera här i livet.
Just nu går jag en kurs i pedagogik på delfart vid Göteborgs universitet. Atelierista – utbildning – bildpedagogik i förskola och skola.
Något jag kan komma att ha glädje av i samband med skolbesök och skapande med barn i olika sammanhang framöver tänker jag.
I samband med detta tar jag del av en massa intressant litteratur och tankar, diskussioner –möter nya människor, metoder och idéer.
I kurslitteraturen läser jag olika pedagogers slutsatser och erfarenheter. T.ex. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi i "Lyssnandets pedagogik":
"Barnen behöver möta pedagoger som själva reflekterar."
och vidare:
"Att faktiskt inte ha de rätta svaren på alla frågor. Att det är viktigare att ställa frågor än att formulera svar. Att alla svar i viss mening måste betraktas som tillfälliga och ständigt utsättas för ny granskning."
Vikten av en sökande hållning. Och modet.
Två ord kommer ofta för mig, både när det gäller konstnärligt skapande och pedagogisk verksamhet.
TID och MOD.

Inga kommentarer: